• 1. Ką reiškia ACEA klasifikacija (specifikacija)?

  • 2. API tepalų klasifikacija, kas tai?

  • 3. Ka reiškia 5W-40 alyvos ženklinimas?

  • 4. Kaip dažnai reikia keisti alyvą variklyje?

  • 5. Kaip pasirinkti alyvą?

1. Ką reiškia ACEA klasifikacija (specifikacija)?

ACEA“ (Association des Contructeurs Europeens d‘Automobiles) – Europos automobilių konstruktorių asociacija.

ACEA klasifikacija, jeigu nėra jokių kitų nurodymų, reikėtų vadovautis parenkant alyvą Europoje pagaminto automobilio varikliui. Ši klasifikacija skirsto tik variklines, tiek lengvojo, tiek komercinio transporto alyvas, turi ne vieną redakciją ir pakeitimus, todėl nelabai paprasta ją perprasti. Tarkim, alyva atitinkanti minimalius „ACEA A3/B3“ 2004 metų redakcijos klasifikacijos reikalavimus, toli gražu savo savybėmis neprilygsta alyvai, atitinkančiai minimalius „ACEA A3/B3“ 2008 metų redakcijos klasifikacijos reikalavimams, todėl dažniausiai lieka pasitikėti tik naudojamos alyvos gamintoju. Nepateikęs tikslios informacijos, dažnas gamintojas naudojasi šiomis aplinkybėmis ir tiekia vartotojams senesnių reikalavimų žemesnės kokybės, bet pigesnes alyvas. Šiandien galiojanti 2008 metų „ACEA“ klasifikacijos redakcija išskiria tris alyvų grupes:

    1.  Žymimos raidžių junginiu ir skaičiais: „ACEA A1 / B1“, „A3 / B3“, „A3 / B4“ ar „A5 / B5“ – universalios alyvos, tinkamos lengvųjų automobilių benzininiams ir    dyzeliniams varikliams;

    2.  Universalios, tinkamos lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams, žymimos raide ir skaičiumi: „ACEA C1“, „C2“, „C3“ ar „C4“ – varikliams su    specifinėmis dujų šalinimo sistemomis.

    3.  Tinkamos sunkiojo komercinio transporto dyzeliniams varikliams, žymimos raide ir skaičiumi: „ACEA E4“, „E6“, „E7“ ar „E9“.

Viena alyva gali turėti ir kelių grupių žymėjimus, tarkim, „ACEA E7 ir A3/B3“ ar „ACEA A3/B4 ir C3“. „ACEA“ klasifikacijoje ne visada didesnis skaičius rodo aukštesnę alyvos kokybę, o pasirenkant alyvą, reikia vadovautis variklio gamintojo rekomendacijomis.


Atgal į viršų

2. API tepalų klasifikacija, kas tai?

API“ (American Petroleum Institute) yra JAV esančio Amerikos naftos instituto santrumpa. Ši klasifikacija skirsto pagal kokybės lygius įvairios paskirties variklines ir transmisines, išskyrus automatinių transmisijų, alyvas. Nustatant kurį kokybės lygį atitinka variklio alyva, jos savybės turi būti tiriamos laboratorijoje veikiančiuose tam tikrų gamintojų varikliuose. Po bandymų įvertinamas įvairių variklio elementų išsidėvėjimas ir švara, pridegimų ir nuosėdų susidarymas, alyvos rūgštingumo padidėjimas. Šiai klasifikacijai pirmenybę reikėtų teikti, jeigu ieškote alyvos JAV, Japonijos ar kito, bet ne Europos gamintojo varikliui.

„API“ klasifikacija skirsto automobilių variklines alyvas pagal paskirtį į dvi grupes, žymimas raidėmis: „S“ – alyvos benzininiams varikliams ir „C“ – alyvos komerciniams dyzeliniams varikliams. Papildoma antroji raidė (pvz. „SL“, „SM“ arba „CF“ ar „CH“) nurodo kokybinį alyvos lygį. Kuo jis aukštesnis, tuo tolesnė abėcėlės raidė jį žymi ir įsigaliojęs yra už prieš tai buvusius. Pvz., „API SL“ (priimta 2001 m.) alyva pasižymi geresnėmis eksploatacinėmis savybėmis nei „API SJ“ (1996 m.), o „API SM“ (2004m.) geresnėmis nei „API SL“ ir „API SJ“. „API C...“ grupės alyvos žymėjimų principas yra toks pat, bet naujesnių specifikacijų žymėjimas dar gali turėti ir papildomą skaičių, pvz.: „API CF-2“, „CH-4“ ar „CI-4“, o jis nurodo kelių taktų, dviejų ar keturių, dyzeliniam varikliui ji skirta. Jeigu neturite jokios kitos informacijos, tik automobilio pagaminimo metus, tai rinkitės alyvą iš tais pačiais metais galiojusio arba aukštesnio „API“ kokybės lygio. Universalios alyvos žymimos bendra simbolika, pvz.: „API SM/CF“. Jūsų nurodomu atveju „API SL/CF“ – universali alyva, skirta naudoti tiek benzininiams automobiliams (atitinkantiems JAV aplinkos taršos reikalavimus iki 2004m.), tiek komerciniams dyzeliniams be tiesioginio įpurškimo, turintiems turbo pripūtimą ir naudojantiems 

Atgal į viršų

3. Ka reiškia 5W-40 alyvos ženklinimas?

Variklinės alyvos ženklinimas „5W-40” reiškia tepalų klampumo išraiška sąlyginiais „SAE“ klasifikacijos klampumo laipsniais. „SAE“ (Society of Automotive Engineers) – JAV automobilių inžinierių draugija. Labai svarbu, kad žinotumėte, jog ši alyvų klasifikacija neskirsto alyvų pagal kokybę, o tik pagal klampumo arba vidinės trinties savybes. „SAE“ klasifi kacija naudojama ir transmisinėms alyvoms. Pats žymėjimas susideda iš dviejų, tiesiogiai tarpusavyje nesusijusių, indeksų – tai yra iš „5“ ir :40”. Šalia indekso esanti raidė „W“ (angl.„Winter“) nurodo, kad ši alyva yra skirta paleisti variklį tam tikroje žemoje temperatūroje. Kuo indeksas prie „W“ raidės mažesnis, tuo mažesnis alyvos pasipriešinimas judančioms variklio dalims šalto paleidimo metu, palyginkime: „0W“, „5W“, „10W“, „15W“, „20W“ ar „25W“. Antras indeksas – „40” rodo alyvos klampumą 100 ºC temperatūroje, o kuo jis mažesnis, tuo mažesnis alyvos klampumas, plonesnė jos plėvelė bei didesnis tekėjimo greitis, palyginkime: „20“, „30“, „40“, „50“ ar „60“. Neužmirškite, kad automatiškai nereiškia, jog visos alyvos atitinkančios, tarkim, „API SM/CF“ ar „ACEA A3/B4“ ir turinčios tą pačią „SAE 5W-40“ klampumo klasę yra visiškai vienodos kokybės.

Atgal į viršų

4. Kaip dažnai reikia keisti alyvą variklyje?

Nepatartina pažeisti automobilio gamintojo rekomendacijų dėl alyvos kokybės, jos keitimo intervalų bei tinkamo lygio variklyje. Jeigu naudojate žemesnės kokybės tepalus, nei gamintojas rekomenduoja, keiskite juos bent kas 10 000 kilometrų. Įvertinkite aplinkos kur eksploatuojate automobilį sąlygas bei savo vairavimo stilių. Jei mėgstate agresyvų vairavimo stilių bei automobilį eksploatuojate miesto sąlygomis - tai gali sutrumpinti, alyvos keitimo intervalą. Jei jums labiau prie širdies, ramus vairavimo stilius, nevažinėjate kalnuotomis vietovėmis, nepraleidžiate daug laiko kamščiuose - alyvos keitimo intervalą galima padidinti. Šiuolaikiniuose automobiliuose paprastai būna įdiegtos sistemos priminančios vairuotojui apie būtinybė pasikeisti tepalus. Net ir nuolat papildant alyvos kiekį, alyvą būtina keisti nustatytu laiku. Nereikia pamiršti kad kartu su panaudota alyva iš variklio tepimo sistemos yra pašalinamos kenksmingos medžiagos (suodžiai, įvairūs teršalai, rūgštys) susidariusios darbo metų. Šios medžiagos turi didelę įtaką variklio ilgaamžiškumui bei visos tepimo sistemos kokybei. Didelė suodžių ir rūgščių koncentracija smarkiai sutrumpina variklio amžių.

Atgal į viršų

5. Kaip pasirinkti alyvą?

Naudokitės „Shell LubeMatch“, kad rastumėte jūsų transporto priemonei tinkamą alyvą.

Atgal į viršų